Incasso

Openstaande posten zijn een zorg voor iedere ondernemer. Deze zorg kunt u aan ons uit handen geven. Wij zullen uw debiteuren eenmalig sommeren alsnog tot betaling over te gaan. Biedt dit geen soelaas, dan vorderen wij betaling in een procedure. Hoe hoog de vordering ook is, wij staan u bij. Wij doen dit tegen scherpe tarieven, op basis van deskundigheid en ervaring. Neem contact met ons op, dan leggen wij u uit wat onze meerwaarde is ten opzichte van een deurwaarder of incassobureau.