Tarieven

Wij werken op uurtarief, maar er zijn altijd andere (maatwerk)afspraken mogelijk. Zo bieden wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om tegen een scherp tarief blokuren in te kopen. In bepaalde gevallen verrichten wij onze werkzaamheden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voor letselschadezaken gelden andere wijzen van bekostiging van onze werkzaamheden. Een letselschadezaak regelen vereist expertise. Dat kost uiteraard geld. Wist u dat:

  • de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij de kosten van een minnelijk traject vergoedt?
  • het mogelijk is om no-cure no-pay afspraken te maken?
  • uw rechtsbijstandverzekering een vrije advocaatkeuze toestaat?
  • het inventariserende, eerste gesprek bij Spiertz Advocaten voor u kosteloos is?

Een letselschadeadvocaat kost geld, maar levert zijn meerwaarde op. Laat u niet verleiden door aanbieders die u iets anders vertellen.

Volledigheidshalve melen wij u dat alle schadevergoedingen rechtstreeks aan clienten worden uitbetaald. Wij beschikken derhalve nit over een Stichting beheer Derdengelden. Dit memoreren we hier in lijn met de instructie vanme NOvA.

Indien u contact met ons opneemt, kunnen wij u nader informeren over de genoemde mogelijkheden en de voorwaarden waaronder wij u bij kunnen staan.