mr. C.L.J.A. (Cyril) Spiertz

cyril@spiertzadvocaten.nl


Cyril Spiertz houdt zich bezig met het aansprakelijkheids- en letselschaderecht alsmede het ondernemingsrecht. Hij staat in letselschadekwesties slachtoffers bij. Cyril heeft de Grotius Specialistenopleiding Personenschade met goed gevolg doorlopen en is lid van de ASP (Advocaten voor Slachtoffers Personenschade) en de VASR (Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht).

Zijn motto is: praten waar het kan, vechten waar het moet.

Cyril is een ervaren en geëngageerde advocaat die samen met zijn cliënten werkt aan een goede, vlotte en pragmatische behandeling van hun zaak. Optimaal resultaat is altijd zijn streven.

Cyril Spiertz staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Naast zijn werk is hij maatschappelijk betrokken op diverse terreinen. Hij is lid van Rotary Nijmegen.

Cyril heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten letselschade als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.