Letselschade

Het verloop van een letselschadezaak kan globaal onderscheiden worden in 6 stappen:

  1. Intake en inventarisatie van de zaak: Wat is het letsel en wie is de aansprakelijke partij? Kansrijk of kansloos?
  2. Verzamelen van informatie: feiten, medisch, arbeidsgerelateerd, financieel
  3. Aansprakelijkstelling veroorzaker/dader
  4. Vaststelling aansprakelijkheid: erkenning of gerechtelijke vaststelling
  5. Vaststeling schade en gevolgen: fysiek, mentaal, financieel en arbeidsgerelateerd
  6. Afwikkeling

 

Een letselschadezaak staat veelal bekend om zijn lange duur. Dit kan te maken hebben met het verloop van het herstel, de partijen die aansprakelijk gesteld worden of het verzamelen van de benodigde informatie. Gedurende de loop van de zaak, zodra de aansprakelijkheid vast staat, bestaat wel al de mogelijkheid voorschotten op de schadevergoeding te ontvangen en deskundige hulp in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat u zich kan richten op herstel, terwijl wij ons richten op de zaak.

Wij stellen úw belang voorop. Een optimale regeling, daar zetten we op in. Niet enkel een zak met geld, maar de basis om uw leven weer op te pakken.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over verschillende vormen van aansprakelijkheid. Indien u vragen heeft of een oriënterend (voor u kosteloos) gesprek wenst in te plannen, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom een letselschade advocaat?

In een aantal gevallen heeft u als slachtoffer, of hebben nabestaanden bij onverhoopt overlijden, recht op vergoeding van geleden en te lijden schade. Wij begeleiden u bij deze ingewikkelde en langlopende trajecten.