Arbeidsrecht

Zowel bij het aangaan als bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen wij u van juridisch advies voorzien. Wij toetsen uw arbeidsovereenkomsten, of verstrekken een op uw bedrijf (of een specifieke functie) toegespitst model. Indien u wenst toe te werken naar een beëindiging van een dienstverband, zullen we u in eerste instantie achter de schermen adviseren. Zodra het nodig is, treden wij voor u op de voorgrond. Samenwerking en overleg staan hierbij centraal.

Uiteraard kunt u ook voor kwesties tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst bij ons terecht. Vanuit onze letselschadepraktijk hebben we ruimschoots ervaring op het gebied van (begeleiding van) de zieke werknemer. Wij kennen de werkwijze van partijen (verzuimverzekeraar, arbodienst, UWV) die bij arbeidsongeschiktheid een rol spelen. Wat wij van belang achten, is dat een pragmatische oplossing wordt gezocht voor problemen die dreigen of zich voordoen.