Gebreken in een (farmaceutisch) product

Wanneer een product niet werkt zoals het behoort te werken, dan kan bij de gebruiker van dat product schade ontstaan. Naast de verkoper of leverancier van het product, is mogelijk ook de producent aansprakelijk voor deze schade. Denk bijvoorbeeld aan een defect aan een machine op uw werk, een fabricagefout in uw auto, verwerking van schadelijke materialen in speelgoed of implantaten etc.