Medische fout

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. In geval van een medische fout heeft dit mogelijk grote, zeer vervelende gevolgen voor u. Echter niet alles wat fout is gegaan, is fout gedaan. In sommige gevallen pakt een behandeling verkeerd uit en kan niemand daar iets aan doen, hoe vervelend dit ook is. Hoewel de wetenschap over het functioneren van het lichaam blijft groeien, zijn niet alle reacties op behandelingen tot in detail te voorspellen. Maar een arts of zorginstelling heeft wel een bijzondere zorgplicht jegens u als patiënt: is er iets tijdens uw behandeling fout gedaan, dan kunt u uw behandelaar of de instelling daarvoor aansprakelijk stellen. Het gaat er daarbij om of sprake is van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend arts’. Als ‘leek’  op medisch gebied, is dit niet eenvoudig te beoordelen. Wij werken daarom nauw samen met medisch adviseurs, die in een vroeg stadium worden betrokken bij de zaak.

Bij medische fouten kunt u denken aan:

  • het stellen van een foute diagnose, waaronder het te laat onderkennen van het probleem
  • het verstrekken van onjuiste of te weinig informatie over de risico’s van een behandeling
  • het onjuist uitvoeren van een ingreep
  • het voorschrijven van verkeerde medicatie
  • ten onrechte afwijken van een protocol