mr. D. van Mierle

dirkje@spiertzadvocaten.nl


Dirkje van Mierle heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd. Voorafgaand aan, tijdens en (vlak) na haar studie heeft zij op verschillende advocatenkantoren in verschillende functies werkzaamheden verricht. Hierdoor is zij al sinds 2003 bekend met de processen binnen de advocatenpraktijk.

Vanaf haar start in de advocatuur houdt ze zich voornamelijk bezig met letselschade. Dit vereist deskundigheid op verscheidene rechtsgebieden, waaronder: algemeen civielrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, . Juist deze diversiteit in combinatie met het menselijke aspect spreekt haar aan.

Dirkje is lid van de VJPP (Vereniging Jonge Professionals Personenschade) en staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

DvanMierle